It’s Difficult To Manage Personal Finance!


There's a bunch of saving tips that we can find anywhere in only 1 click, but the most concern that I usually hear about is even with the attempt to apply saving tips and actually we all can save some, there are still 2 common problems i've been facing, and I see lots of my... Continue Reading →

Advertisements

GAP YEAR…ĐỂ MÀ LÀM CÁI GÌ?


Post này khi xem lại phát hiện rất liên thiên và không liên quan lắm, nhưng là mở đầu cho tuyển tập "Tôi 20s và Tháng ngày La Cà"  aka "My 20s and Days of co-called Gap Year" mà mục đích là post ảnh làm hàng theo tháng năm và tỏ ra triết lý rẻ tiền =)) 

NHỚ MỘT SÀI GÒN THÁNG 6


Đã 1 tuần trở về Hà Nội từ VSSC và dường như vẫn chưa hết bồi hồi nhung nhớ đất Sài Gòn. Vào SG đã nhiều, lần đi nào cũng vội vã và chuyến đi này cũng không phải ngoại lệ nhưng có lẽ đó là chuyến đi bắt đầu tình yêu của Giang với... Continue Reading →

The advisor Reeds


"What are you thinking?" Reeds asks "Him..." the girl answers. "Why him?" Reeds questions again "You were the one telling him to not contact, the one who silently said goodbye first" "Sometimes people let the heart broken to protect the self-pride." The girl whispers "Then, think about your dignity which u trade off for your... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑