[Fall in South Korea] Lên Kế Hoạch & Xin Visa


Đi chơi về miết miết mãi không update xong bởi đi làm đi tập về còn mải ngắm ảnh, mải chat chít, 11h tối là lăn ra ngủ như heo rồi khỏi viết lách được gì >.< Sở dĩ mình muốn tách mục lên kế hoạch ra viết riêng bởi hôm rồi thấy có bạn kêu lên kế…

Fall In South Korea _ Flash Briefing


Quick Summary of the trip:

Schedule: Seoul (15/11) >> Busan + Gyeongju (day-trip from Busan) (16-18/11) >> Seoul (19-22/11)

Total cost: 675,000KRW (HAN-INC flight excluded)