Spring in Seoul – Off The Beaten Path


Full access to the presentation can be found HERE   _Some of photos do not belong to my credits_

Advertisements

Đi chơi về miết miết mãi không update xong bởi đi làm đi tập về còn mải ngắm ảnh, mải chat chít, 11h tối là lăn ra ngủ như heo rồi khỏi viết lách được gì >.< Sở dĩ mình muốn tách mục lên kế hoạch ra viết riêng bởi hôm rồi thấy có bạn kêu lên kế... Continue Reading →


Quick Summary of the trip: Schedule: Seoul (15/11) >> Busan + Gyeongju (day-trip from Busan) (16-18/11) >> Seoul (19-22/11) Total cost: 675,000KRW (HAN-INC flight excluded)

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑